Whitename

178 tekstów – auto­rem jest Whi­tena­me.

Te­go kon­ta nie usunę.

Założe no­we pod nic­kiem Ascetio

Poz­dra­wiam Wszystkich 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 grudnia 2017, 16:19

Sens

Korze­nie to pos­po­lita wiara w swo­je po­tom­stwo, gdzie nie za­nika, gdy odez­wie się w pot­rze­bie. Mam i wiem. To pros­te. Pod­chodze do noc­le­gu i płacę za dobę. A później śpie, to dla mnie od­poczy­nek. To wiem. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 29 listopada 2017, 16:37

Aluzja

Życie jest niewiado­me gdy po­zos­ta­je pod zna­kiem zapytania
to młoda para
krzyk­nie ko­bieta ob­ra­cając się za siebie
chodząc o lasce
młody kap­tu­rek biały założy sza­lik
to czer­wo­ny na znak "nasz"
byśmy się poz­na­li, gdy będziemy szli do siebie
na wiarę pot­rze­ba mi monet
to ko­bieta w warzywniaku
po­wie gdy wy­ciągnie starą rzodkiewkę
mi to nie przeszkadza od­po­wie młody 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 listopada 2017, 16:29

Na mar­sz to jak w kier­masz zakładam naj­gor­sze bu­ty - te z obcasami. 

myśl • 29 listopada 2017, 16:25

Na ogół rozsądek pob­rzmiewa tyl­ko wznieco­nymi is­kra­mi, które gasną, gdy uniosą się w górę.

To dra­mat dla poety, a złość w oczach niewidomych. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 listopada 2017, 19:08

Melao

And all I most
to znów tą samą drogą
gdzie za zakrętem przez ok­no nie widze nad­jeżdżające­go samochodu
to znów ta bla­da nadzieja
która zat­rzy­mu­je mój umysł i nie poz­wa­la dos­trzec te­go co za zakrętem
po­wiem Megan
Po­wiem Arystokrates
To mnie nie mi­nie gdy będe nie widział, te­go co mówi mi mój zdro­wy rozsądek 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 listopada 2017, 14:30

Alaina

Na wier­sz zasługu­je smu­tek bez cier­pienia
O mój Boże
znów zgrzeszyłam
ja­ki pros­tak wziął się za chama
ta to olaboga
no bo jak ja cię kocham
to ty rzu­casz pomidorami 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 listopada 2017, 13:52

Annnailikn i

Na in­sta­lac­je sys­te­mu poświęciłem pół dnia. To nie mało, bra­kowało wy­siłku, bym zrzu­cił kom­pu­ter z czwar­te­go piętra. Po zain­sta­lowa­niu odet­chnąłem pełną ulgą. Później tyl­ko szpe­rałem po kom­pu­terze, przeglądałem fol­de­ry, pli­ki, i doszedłem do wnios­ku że wszys­tko jest szyfrowane. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 25 listopada 2017, 13:44

Zno­si ten, który wiele nosi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 listopada 2017, 13:41

Auten­tycznośc to złudze­nie które na­biera rzeczy­wis­tości połącze­nia ze zrozumieniem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 listopada 2017, 11:00
Whitename

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 grudnia 2017, 16:19Whitename do­dał no­wy tek­st Tego kon­ta nie usunę. Założe [...]

29 listopada 2017, 16:37Whitename do­dał no­wy tek­st Sens

29 listopada 2017, 16:29Whitename do­dał no­wy tek­st Aluzja

29 listopada 2017, 16:25Whitename do­dał no­wy tek­st Na mar­sz to jak [...]

28 listopada 2017, 19:08Whitename do­dał no­wy tek­st Na ogół rozsądek pob­rzmiewa [...]

26 listopada 2017, 22:58onejka sko­men­to­wał tek­st Znosi ten, który wiele [...]

25 listopada 2017, 14:30Whitename do­dał no­wy tek­st Melao

25 listopada 2017, 13:52Whitename do­dał no­wy tek­st Alaina

25 listopada 2017, 13:44Whitename do­dał no­wy tek­st Annnailikn i 

25 listopada 2017, 13:41Whitename do­dał no­wy tek­st Znosi ten, który wiele [...]