Whitename

18 tekstów – auto­rem jest Whi­tena­me.

Naz­wij to jak chcesz mam to w głowie - po Two­jej przyziemskości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 kwietnia 2017, 19:33

Teralioel

Pod pro­giem mie­szka­nia klucz chowała
cała ok­ry­ta śniegiem, niczym królo­wa w sza­cie z bieli
z uśmie­chem kwaśnym, jak gdy­by cyt­ry­ny smakowała
smu­tek, żal, sza­rość i no­ga na nogę
i brak posłuchu, i wóda wieczorem
następnie her­ba­ta z rana
jest cała
niebies­kim okiem, które Wiel­ka Nierządni­ca jej skradła
pa­miętnik, nos, kawa
gorzka czekolada 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 19 kwietnia 2017, 18:17

Każde in­ne słowo to jest roz­mo­wa o pierdołach 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 18 kwietnia 2017, 20:15

Niewol­nik to ten co mówi, że jest wol­ny, czy ten co nic nie mówi? 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 17 kwietnia 2017, 14:40

To co nie może w ja­kiś sposób zos­tać pocho­wane bądź nieod­na­lezione z na­tural­nych przyczyn nie umiera, po­nieważ głosi o ta­kich rzeczach, z których każdy może czytać... 

aforyzm • 11 kwietnia 2017, 07:20

Po­daj Mi treść bym mógł się wznieść, Kilamandżaro. 

myśl • 14 marca 2017, 17:07

Praw­dzi­we łączy się z bez­miaro­wością i z nie obłożoniem w ra­mach ok­reślo­ności i przyczy­nowości zbyt wąskich definicji. 

myśl • 9 marca 2017, 09:17

Nueali

Wspom­nieniami uak­tual­niam swój po­ranek,
pog­rze­bią mnie,
ta
jak­by jak­gdy tak jakby.
Jas­ność ok­ryła mnie auelem. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 6 marca 2017, 09:03

Dzi­siaj prze­pełnia mnie żal. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 lutego 2017, 10:52

Prag­nienia jed­nos­tki są dos­ko­nałe, gdy jest wszys­tko na aemen. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 21 lutego 2017, 07:48
Zeszyty
  • Dziennik – Elae

  • P – Sen­ten­cja dnia

  • Zeszyt – Ciężar miłości

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 kwietnia 2017, 19:55Whitename sko­men­to­wał tek­st FRASZKA wdech ma ptaszka jak fis­taszka

26 kwietnia 2017, 19:50Whitename sko­men­to­wał tek­st FRASZKA wdech ma ptaszka jak fis­taszka

24 kwietnia 2017, 14:34Whitename sko­men­to­wał tek­st Gdziekolwiek jes­teś, przyjdź. Poskładaj mnie [...]

22 kwietnia 2017, 12:47Whitename sko­men­to­wał tek­st Śpieszą by przet­rwać, niektórych [...]

22 kwietnia 2017, 12:31Whitename sko­men­to­wał tek­st Spróbować raz jeszcze.  

21 kwietnia 2017, 10:14nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Niewolnik to ten co [...]

20 kwietnia 2017, 10:09Whitename sko­men­to­wał tek­st Wiesz to jeszcze nie [...]

20 kwietnia 2017, 09:51Whitename sko­men­to­wał tek­st Niewolnik to ten co [...]

20 kwietnia 2017, 09:08Whitename sko­men­to­wał tek­st idiota

19 kwietnia 2017, 22:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st Teralioel