Whitename

10 tekstów – auto­rem jest Whi­tena­me.

eo

Już mi rozkłada­li kości, już mi szczęka od­pa­dała, ale ja­ka to przynęta, gdy drob­nos­tką jest, gdy zło wy­mięka, co nie

To komputer 

dziennik • 20 czerwca 2017, 06:50

To na­wija­nie na taśme spra­wia że człowiek zmienia zdanie. 

myśl • 20 czerwca 2017, 06:20

For­ma błędów przy­biera nieok­reślo­ne kształty tyl­ko wte­dy gdy gra­nice są przecierane. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 czerwca 2017, 09:16

R

Gdy na drodze jest szklan­ka, myślę o kwiatach, które zry­wałaś, gdy byłaś mała
wiara, rzekłaś
i mi to tak nie wspak, choć po­wiem że lu­biłem różowe po­liczki twoje
które jak gąski na jesień
i ba­zie białe kwitły, gdy obej­mo­wały się

Dedykowane 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 czerwca 2017, 10:46

P

Nap­rawdę czerwiec
nap­rawdę maj
i as­tma, która za­lewa os­tatnie szklan­ki na zlewozmywarce 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 czerwca 2017, 18:28

Zwięźlej można nap­rawdę na­pisać więcej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 czerwca 2017, 09:38

Gdy nikt nie pat­rzy - nie budzą się łzy. 

myśl • 5 czerwca 2017, 14:17

in­ternet jest złem ilek­roć na niego wchodze to zmieniają się informacje 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 maja 2017, 06:52

Jeżeli zło jest duszo­ne w za­rod­ku, wy­ras­ta niczym plew na środ­ku łąki. 

aforyzm • 12 maja 2017, 06:23

Palisanealatia

Gdy­bym dzi­siaj zaszył swo­je us­ta i w ten sposób ucichł tak, bym nie wy­powie­dział już nig­dy ani słowa, byłabyś stęksniona za moim głosem; pod­rażnionym od pa­pierosów, które palę codzien­nie. Miałabyś wil­gotne łzy. Z tym bólem przyszłabyś do mnie i rzekłabyś ze smut­kiem, żalem, i gniewem - że zu­pa nie zos­tała posolona. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 10 maja 2017, 07:27
Whitename

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 czerwca 2017, 10:54adamantine sko­men­to­wał tek­st Jeżeli zło jest duszo­ne [...]

22 czerwca 2017, 10:54adamantine sko­men­to­wał tek­st Gdy nikt nie pat­rzy [...]

20 czerwca 2017, 13:37Whitename sko­men­to­wał tek­st Zostawiam uśmiech, niech ko­goś [...]

20 czerwca 2017, 06:14Whitename sko­men­to­wał tek­st Forma błędów przy­biera nieok­reślo­ne [...]

19 czerwca 2017, 11:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Forma błędów przy­biera nieok­reślo­ne [...]

18 czerwca 2017, 17:48Whitename sko­men­to­wał tek­st Przy ka­sie

18 czerwca 2017, 17:15Whitename sko­men­to­wał tek­st nie pod gwiaz­da­mi świecą [...]

16 czerwca 2017, 17:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdy nikt nie pat­rzy [...]

16 czerwca 2017, 17:42Whitename sko­men­to­wał tek­st Gdy nikt nie pat­rzy [...]

16 czerwca 2017, 17:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdy nikt nie pat­rzy [...]