Whitename

2 teksty – auto­rem jest Whi­tena­me.

Na każdy czas naj­lep­szy jest ple­cak i ter­mos, w którym ma­my ka­nap­ki i gdzie tra­wa zielo­na mówi nam o tym, że po­win­niśmy od­począć, z da­la od drogi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 17:31

Natizm

Na tle nieba zaświeciła gwiaz­da która do­tykając podłoża zaczęła się roz­jaśniać i ema­nować blas­kiem słońca lek­ko zas­pa­nego bo pogrążone­go we śnie i mocą rzadką wy­syłając pro­mienie za­sila ziemie swoim ol­brzy­mim roz­miarem i [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 16:04
Whitename

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 20:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na każdy czas naj­lep­szy [...]

wczoraj, 18:09JaiTy sko­men­to­wał tek­st Natizm

wczoraj, 17:31Whitename do­dał no­wy tek­st Na każdy czas naj­lep­szy [...]

wczoraj, 16:11Whitename sko­men­to­wał tek­st Natizm

wczoraj, 16:10cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Natizm

wczoraj, 16:04Whitename do­dał no­wy tek­st Natizm

31 października 2017, 14:15Whitename wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

28 października 2017, 15:36Whitename wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

27 października 2017, 12:49Whitename wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

26 października 2017, 11:20Whitename wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2